• امروز : یکشنبه - ۹ مهر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Sunday - 1 October - 2023
مدیر تکنولوژی شرکت ورق ﺧودرو چهارمحال و بختیاری مطرح ﮐرد

توجه به نیاز صنایع خودروسازی و صنایع لوازم خانگی با تولید محصولات ویژه

  • کد خبر : 2214
  • 20 اردیبهشت 1400 - 17:29
توجه به نیاز صنایع خودروسازی و صنایع لوازم خانگی با تولید محصولات ویژه
مدیر تکنولوژی ﺷرﮐت ورق ﺧودرو چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت ورق خودرو با داشتن ماشین‌آلات و تجهیزات به روز و مدرن، ﻗﺎدر به ﺗوﻟید ورق‌های ﮔﺎﻟواﻧیزه با کیفیت برای صنایع ﺧودروﺳﺎزی و ﻟوازم ﺧﺎﻧﮕﯽ است و به منظور توسعه و بهینه‌سازی سبد محصولات ﺧود دو ﭘروژه مهم را در دست اﻗدام دارد که یکی از آن‌ها در نیمه نخست ﺳﺎل ﺟﺎری به بهره‌برداری خواهد رﺳید.

مدیر تکنولوژی ﺷرﮐت ورق ﺧودرو چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت ورق خودرو با داشتن ماشین‌آلات و تجهیزات به روز و مدرن، ﻗﺎدر به ﺗوﻟید ورق‌های ﮔﺎﻟواﻧیزه با کیفیت برای صنایع ﺧودروﺳﺎزی و ﻟوازم ﺧﺎﻧﮕﯽ است و به منظور توسعه و بهینه‌سازی سبد محصولات ﺧود دو ﭘروژه مهم را در دست اﻗدام دارد که یکی از آن‌ها در نیمه نخست ﺳﺎل ﺟﺎری به بهره‌برداری خواهد رﺳید.

بهمن چشفر در ﮔﻔت‌وﮔو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «ﻓﻠزات آﻧﻼین» اظهار داﺷت: ﺷرﮐت ورق ﺧودرو چهارمحال و بختیاری تنها تولیدکننده ورق ﮔﺎﻟواﻧیزه خودرویی در کشور محسوب می‌ﺷود و از این رو باید در ﺧطوط ﺗوﻟید خود از تکنولوژی‌های ﺧﺎص برای ﺗوﻟید ورق‌های تولیدی بهره ببرد.

وی اﻓزود: خطوط ﺗوﻟید ورق ﮔﺎﻟواﻧیزه خودرویی، خطوط مدرنی هستند که در آن‌ها از ماشین‌آلات پیشرفته و خاصی اﺳﺗﻔﺎده می‌ﺷود. به طور مثال بخش ﺷﺳت‌وﺷو از دو ﻗﺳمت اولیه و ثانویه الکترولیتی ﺗﺷﮑیل ﺷده که سطح ورق را به درجه مورد نیاز کیفی از نظر تمیزی سطح برساند. همچنین برای تولید ورق‌های گالوانیزه ویژه، کوره آنیلینگ خط تولید باید قابلیت بالایی هم از نظر نرخ تولید و هم از بابت امکان تولید گریدها و کیفیت‌های سطحی ویژه داشته باشد و ورق مورد نیاز مشتری را به خواص مکانیکی مطلوب برساند.

مدیر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷرﮐت ورق ﺧودرو اضافه ﮐرد: این نوع ﮐوره‌ها از ﺗﮑﻧوﻟوژی‌های ﺧﺎﺻﯽ بهره می‌برﻧد و از این رو، کشورهای بسیار محدودی ﺗﮑﻧوﻟوژی ساخت این نوع کوره ها را در اختیار دارند که ﺧط ﺗوﻟید ﺷرﮐت ورق ﺧودرو دارای یکی از این کوره‌ها است. کوره خط تولید این شرکت قابلیت تولید ۱۰۰ تن ورق فولادی در ساعت با حداکثر سرعت ۱۵۰ متر در دقیقه و حداکثر دمای آنیل ۸۵۰ درجه سانتیگراد را دارا است. از جمله قابلیت‌های دیگر کوره آنیلینگ ایجاد ﻧرخ‌های سرد کردن بالا برای تولید این ورق ها بوده که این قابلیت امکان تولید ورق های استحکام بالا، ورق‌های کششی و کششی خیلی عمیق را فراهم می‌کند. کیفیت سطح ورق‌های گالوانیزه تولیدی در ناحیه پوشش‌دهی ایجاد می‌شود. با توجه به قابلیت‌های بالای تجهیزات این قسمت، ایجاد و کنترل جرم پوشش‌های متنوع در این قسمت به وجود می‌آید.

وی خاطرنشان ﮐرد: از تجهیزات دیگری که برای ﺗوﻟید ورق خودرویی وﺟود دارد، می‌توان به تجهیز اسکین ﭘﺎس یا ﻧورد پوسته‌ای اشاره کرد که هدف از آن بهبود کیفیت سطح، بهبود خواص مکانیکی و ایجاد زبری سطح به منظور افزایش رنگ‌پذیری ورق‌های تولیدی است.

تولید محصولات خاص خودرو و لوازم خانگی

مدیر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷرﮐت ورق ﺧودرو با اﺷﺎره به محصولات ﺧﺎص این ﺷرﮐت بیان ﮐرد: ورق‌هایی که در ﺧطوط معمولی ﮔﺎﻟواﻧیزه ﺗوﻟید می‌ﺷود، ورق‌های ﺻﻧﻌﺗﯽ هستند و ﮐﺎربرد عمومی دارﻧد. این ورق‌ها در ساختمان‌سازی، ﻟوازم کابینت، ﺗﺎﻧﮑرﺳﺎزی، لوله‌ﺳﺎزی و… به ﮐﺎر می‌روﻧد. ﺧط ﺗوﻟید ورق ﺧودرو قابلیت ﺗوﻟید فولادهای کششی، کششی عمیق و استحکام بالا را نیز دارد. این ﻧوع ورق‌های فولادی در کاربردهایی که نیاز به ﮐﺷش بسیار ﻋمیق و یا استحکام بالا دارند استفاده می‌شوند.

چشفر با ذﮐر مثالی ﻋﻧوان ﮐرد: در صنایع خودرویی، عمده ﻗطﻌﺎت بدنه ﺧودرو ﮐﺷش‌ﭘذیر هستند که این ﻗطﻌﺎت در فرایند ﭘرس‌ﮐﺎری ﺗوﻟید می‌ﺷوﻧد و ماده اولیه ﺗوﻟید این ﻗطﻌﺎت، ورق‌های کششی و کششی عمیق اﺳت که در ﺷرﮐت ورق ﺧودرو ﺗوﻟید می‌ﺷوﻧد. همچنین در صنایع ﻟوازم ﺧﺎﻧﮕﯽ برﺧﯽ از ﻗطﻌﺎت هستند که هم باید کیفیت سطح آن‌ها بالا بوده و هم ﮐﺷش‌ﭘذیری بسیار بالایی داشته باشند. به طور مثال در کالاهایی مانند یخچال، ماشین لباس‌ﺷویی و… این ورق‌ها باید ﮐﺷش‌ﭘذیری و کیفیت سطح بالا داشته باشند.

وی ادامه داد: ورق‌های فولادی دیگری که در ﺷرﮐت ورق ﺧودرو ﺗوﻟید می‌ﺷوﻧد ورق‌های اﺳﺗﺣﮑﺎم بالا هستند. این ﻧوع ورق‌ها در مقایسه با ورق‌ها معمولی اﺳﺗﺣﮑﺎم بالاتری دارﻧد. از این ورق‌ها در ﻗطﻌﺎت ﺧﺎص ﺧودرو اﺳﺗﻔﺎده می‌ﺷود که عموما ﻗطﻌﺎت سازه‌ای خودرو از قبیل ﺷﺎﺳﯽ، ستون و غیره هستند.

گریدهای تولیدی در شرکت ورق خودرو

مدیر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷرﮐت ورق ﺧودرو در ﺧﺻوص گریدهای ورق ﮔﺎﻟواﻧیزه در این ﺷرﮐت مطرح ﮐرد: گریدهای ﺗوﻟیدی در خطوط گالوانیزه صنعتی عمدتا ﮔرید DX51 بوده که برای مصارف ﺻﻧﻌﺗﯽ به ﮐﺎر می‌رود. در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری طیف متنوعی از گریدهای کششی و استحکام بالا تولید می‌شود که از آن جمله می‌توان به گریدهای کششی و کششی عمیق شامل (DX53, DX54, DX56) و همچنین گریدهای متنوعی از خانواده فولادهای استحکام بالای کم‌آلیاژ (HSLA) و شامل (HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD) اشاره کرد.

تولید ورق‌های خاص خودرویی در شرکت ورق خودرو

چشفر با بیان اینکه ﺷرﮐت ورق ﺧودرو یک پروژه بهینه‌سازی خط تولید به منظور ارتقای سطح کیفی ورق‌های تولیدی در دست اقدام دارد ابراز ﮐرد: از معیارهای مهم که همیشه مد نظر صنایع خودرو است، افزایش کیفیت سطح محصولات و کاهش وزن بدنه خودرو با هدف کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی (کاهش تولید گازهای CO2 , NOx) بوده که در این خصوص خودروسازان باید از فولادهای استحکام بالا و استحکام بالای پیشرفته استفاده کنند. ضمن اینکه استفاده از این فولادها درجه ایمنی خودروها را در تست تصادفات افزایش می‌دهد.

مدیر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷرﮐت ورق ﺧودرو با اﺷﺎره به برنامه‌ریزی این ﺷرﮐت در جهت ﺗوﻟید ورق‌های ﺟدید، بیان ﮐرد: ﺷرﮐت ورق ﺧودرو با ﺟﺳت‌وﺟو در ﺧﺻوص محصولات ﺟدید و دریافت نیاز ﺧودروﺳﺎزان از روش‌های ﮔوﻧﺎﮔون اﻗدام به برنامه‌ریزی در این ﺧﺻوص ﮐرد. ﻻزم به یادآوری اﺳت که در ﺳﺎل‌های گذشته ﺷرﮐت‌های ﺧودروﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺷور ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و ﻗﺻد داﺷﺗﻧد محصولات ﺟدید را در ایران معرفی ﮐﻧﻧد. در آن زمان ﺷرﮐت ورق ﺧودرو از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن معتبر ﺷرﮐت‌های ﺧودروﺳﺎزی برای بازدید از ﺧطوط ﺗوﻟید دﻋوت ﮐرد و به ﭘرس‌وﺟو در ﺧﺻوص نیازهای این ﺷرﮐت‌ها برای ﺗوﻟید این محصولات ﺟدید ﭘرداﺧت. ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺷرﮐت‌های ﺧودروﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ با بررﺳﯽ ﺧط ﺗوﻟید ﺷرﮐت ورق ﺧودرو به ذﮐر ﻧﻘﺎط ﺿﻌف و ﻗوت ﺧط ﺗوﻟید این ﺷرﮐت برای ﺗوﻟید محصولات ﺟدید ﭘرداﺧﺗﻧد. ﻋﻼوه بر این، ﺷرﮐت ﻧیز این بررﺳﯽ میداﻧﯽ ﭘرداﺧت و از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن خودروسازان داﺧﻠﯽ به ویژه ﺣوزه‌های مهندسی و ﺧودﮐﻔﺎیی برای این منظور اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.

چشفر اضافه ﮐرد: با بررﺳﯽ و تجمیع همه اطﻼﻋﺎت جمع‌آوری ﺷده در ﺧﺻوص نیاز ﺧودروﺳﺎزان، مشخص ﺷد که این شرکت‌ها به فولادی استحکام بالای پیشرفته از جمله فولادهای دوفازی (DP800, DP1000) نیاز دارند که در این رابطه ﺷرﮐت ورق ﺧودرو ﭘروژه مهم دیگری را در قسمت کوره آنیلینگ در دست مطالعه و بررسی قرار داده است. برای ﺗﺎمین ﺗﮑﻧوﻟوژی پروژه بهبود کیفیت سطح که در حال حاضر در حال انجام است، ﺷرﮐت ورق ﺧودرو با ﺷرﮐت‌هایﺧﺎرﺟﯽ در دوره ﺗﺣریم ﻗرارداد منعقد ﮐرده و ﺗواﻧﺳته تجهیزات ﺧود را مهندسی و خریداری کند. امیدواریم در نیمه ﻧﺧﺳت ﺳﺎل ﺟﺎری این تجهیزات ﻧﺻب و راه‌اﻧدازی ﺷوﻧد ﺗﺎ بتوانیم ﺗوﻟید ورق کیفی رویه ﺧودرو را حاصل کنیم. هدف اﺻﻠﯽ ما از انجام این پروژه در درجه اول خودکفایی کشور و تامین نیاز بازار داﺧل و در درجه دوم ﺻﺎدرات است. چراکه با ﺗوﻟید ورق‌های کیفی و اﺳﺗﺣﮑﺎم بالا، می‌ﺗواﻧیم این ورق‌ها را به کشورهایی که صنایع ﺧودروﺳﺎزی ﻓﻌﺎل دارﻧد، عرضه ﮐﻧیم.

بومی‌سازی برخی تجهیزات

مدیر تکنولوژی ﺷرﮐت ورق ﺧودرو با اﺷﺎره به بومی‌ﺳﺎزی برﺧﯽ ماشین‌آﻻت ﭘروژه ورق رویه ﺧودرو، تصریح ﮐرد: برﺧﯽ از تجهیزات بسیار ﺧﺎص را به ﻧﺎﭼﺎر از ﺧﺎرج ﺗﺎمین ﮐردیم زیرا تعدادی از قطعات و تجهیزات با توجه به نیاز به ﺗﻌداد ﮐم از آن‌ها و استفاده از تکنولوژهای خاص در تولید آن‌ها، ارزش اﻗﺗﺻﺎدی بومی‌ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧت داﺧل ندارند و بهتر اﺳت این تجهیزات از ﺧﺎرج ﺗﺎمین شوند. مابقی تجهیزات نیز از داﺧل ﮐﺷور ﺗﺎمین شده‌اند. به طوری که در ﻗﺎﻟب بومی‌ﺳﺎزی برﺧﯽ از تجهیزات به ﺻورت پیمانکاری به ﺗوﻟیدﮐﻧﻧدﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺎمین ﺷده‌اند.

انتهای پیام//

لینک کوتاه : https://felezatonline.ir/?p=2214