سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۱:۱۴ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

روح‌اله ملکی، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی زرین راه وطن طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» نوشت:

12:06 /شنبه/5 خرداد 1403

محسن نادری، مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

5:13 /شنبه/5 خرداد 1403

به همت «هیمکو» تحقق می‌یابد؛

12:15 /شنبه/19 اسفند 1402

مدیرعامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک مطرح کرد:

5:24 /چهارشنبه/11 مرداد 1402

محسن نادری، مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

5:20 /شنبه/13 خرداد 1402

مدیر پایانه حمل‌ونقل جاده‌ای شرکت چندوجهی فولاد لجستیک عنوان کرد:

15:59 /یکشنبه/20 فروردین 1402

حسن رحیمی‌نژاد، مدیرعامل شرکت نوین ارزش در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

18:55 /شنبه/26 آذر 1401

حامد کلانتری، مدیرعامل شرکت نوآوران ابتکار احسان در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

19:53 /چهارشنبه/2 آذر 1401

محسن نادری، مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

17:03 /چهارشنبه/18 آبان 1401

علی قبادی، مدیرعامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

17:37 /شنبه/10 اردیبهشت 1401

محسن نادری، مدیرعامل شرکت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

16:36 /شنبه/20 فروردین 1401

علی قبادی، مدیرعامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

12:43 /یکشنبه/21 آذر 1400

حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»

10:19 /شنبه/17 مهر 1400

مدیر HSEE منطقه ویژه اقتصادی خلیج ‌فارس مطرح کرد

13:06 /یکشنبه/14 شهریور 1400

مدیر انرژی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

18:20 /پنجشنبه/14 مرداد 1400

مدیر بازرگانی و امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

17:15 /پنجشنبه/20 خرداد 1400

مسعود پاکزاد، مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»

16:22 /یکشنبه/19 مرداد 1399

حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»

11:18 /شنبه/13 اردیبهشت 1399

فریدون فدایی دولت، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

16:03 /سه شنبه/9 اردیبهشت 1399

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900