سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۱:۱۹ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» نوشت:

7:10 /یکشنبه/16 اردیبهشت 1403

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطرح کرد:

9:12 /یکشنبه/19 فروردین 1403

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطرح کرد:

7:09 /سه شنبه/17 بهمن 1402

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران عنوان کرد:

8:13 /سه شنبه/10 بهمن 1402

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مطرح کرد:

15:32 /دوشنبه/13 شهریور 1402

در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور مطرح شد:

5:54 /یکشنبه/8 مرداد 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900