• امروز : چهارشنبه - ۱۵ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Wednesday - 6 December - 2023

بورس فلزات لندن

15آذر
کاهش ۱٫۳ درصدی قیمت آلومینیوم

کاهش ۱٫۳ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه 14 آذر ماه ۱۴۰۲، با افت 27 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 121 دلار رسید.

15آذر
قیمت مس ۱۵۸ دلار کاهش یافت

قیمت مس ۱۵۸ دلار کاهش یافت

روز سه‌شنبه 14 آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 1.9 درصد افت پیدا کرد و به هشت هزار و 259 دلار رسید.

14آذر
افزایش یک دلاری قیمت آلومینیوم

افزایش یک دلاری قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز دوشنبه 13 آذر ماه ۱۴۰۲، با رشد ۰٫۱ درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 148 دلار رسید.

14آذر
قیمت مس ۰٫۵ درصد افت پیدا کرد

قیمت مس ۰٫۵ درصد افت پیدا کرد

روز دوشنبه 13 آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 39 دلار کاهش یافت و به هشت هزار و 417 دلار رسید.

09آذر
سرنوشت آلومینیوم در سال ۲۰۲۴ چه خواهد بود؟

سرنوشت آلومینیوم در سال ۲۰۲۴ چه خواهد بود؟

گزارش‌های منتشر شده از سوی هلدینگ‌های بزرگ مالی جهان همچون گلدمن ساکس، حاکی از کاهش فزاینده عرضه آلومینیوم در بازارهای جهانی و احتمال افزایش قیمت هم‌زمان با افزایش تقاضا برای سال ۲۰۲۴ است.

09آذر
رشد ۰٫۷ درصدی قیمت آلومینیوم

رشد ۰٫۷ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز چهارشنبه هشتم آذر ماه ۱۴۰۲، با افزایش 14 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 178 دلار رسید.

09آذر
افزایش ۱۰۶ دلاری قیمت مس

افزایش ۱۰۶ دلاری قیمت مس

روز چهارشنبه هشتم آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 1.3 درصد رشد پیدا کرد و به هشت هزار و 384 دلار رسید.

07آذر
قیمت آلومینیوم دو دلار کاهش پیدا کرد

قیمت آلومینیوم دو دلار کاهش پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز دوشنبه 6 آذر ماه ۱۴۰۲، با افت 0.1 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 177 دلار رسید.

07آذر
افت ۰٫۲ درصدی قیمت مس

افت ۰٫۲ درصدی قیمت مس

روز دوشنبه 6 آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 19 دلار کاهش یافت و به هشت هزار و 281 دلار رسید.

04آذر
قیمت آلومینیوم چهار دلار افت پیدا کرد

قیمت آلومینیوم چهار دلار افت پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز جمعه سوم آذر ماه 1402، با کاهش 0.2 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 179 دلار رسید.

04آذر
کاهش هفت دلاری قیمت مس

کاهش هفت دلاری قیمت مس

روز جمعه سوم آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.1 درصد افت پیدا کرد و به هشت هزار و 300 دلار رسید.

02آذر
افت ۰٫۳ درصدی قیمت آلومینیوم

افت ۰٫۳ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز چهارشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۲، با کاهش هفت دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 194 دلار رسید.

02آذر
قیمت مس ۲۸ دلار کاهش یافت

قیمت مس ۲۸ دلار کاهش یافت

روز چهارشنبه اول آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.3 درصد افت پیدا کرد و به هشت هزار و 296 دلار رسید.

01آذر
قیمت آلومینیوم ۹ دلار افزایش پیدا کرد

قیمت آلومینیوم ۹ دلار افزایش پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه 30 آبان ماه ۱۴۰۲، با رشد 0.4 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 201 دلار رسید.

01آذر
رشد ۰٫۹ درصدی قیمت مس

رشد ۰٫۹ درصدی قیمت مس

روز سه‌شنبه 30 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 77 دلار افزایش یافت و به هشت هزار و 324 دلار رسید.

30آبان
افزایش ۲۷ دلاری قیمت آلومینیوم

افزایش ۲۷ دلاری قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز دوشنبه 29 آبان ماه ۱۴۰۲، با رشد 1.3 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 192 دلار رسید.

30آبان
قیمت مس ۱٫۳ درصد رشد پیدا کرد

قیمت مس ۱٫۳ درصد رشد پیدا کرد

روز دوشنبه 29 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 106 دلار افزایش پافت و به هشت هزار و 247 دلار رسید.

29آبان
هفته گذشته در بازار آلومینیوم چه گذشت؟

هفته گذشته در بازار آلومینیوم چه گذشت؟

ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﺑﻮرس فلزات ﻟﻨﺪن (LME) روﻧﺪ کاﻫﺸﯽ داﺷﺖ؛ ﭼﺮاکه ارزش دﻻر ﭘﺲ از داده‌ﻫﺎی ﺧﺮده‌ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آمریکا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ.

27آبان
قیمت آلومینیوم ۰٫۸ درصد کاهش پیدا کرد

قیمت آلومینیوم ۰٫۸ درصد کاهش پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز جمعه 26 آبان ماه ۱۴۰۲، با افت 17 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 165 دلار رسید.

27آبان
کاهش ۲۴ دلاری قیمت مس

کاهش ۲۴ دلاری قیمت مس

روز جمعه 26 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.3 درصد افت پیدا کرد و به هشت هزار و 141 دلار رسید.