سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۵:۴۱ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

با استفاده از اقدامات ابتکاری، فناورانه و دانش‌بنیان محقق شد؛

11:11 /چهارشنبه/26 اردیبهشت 1403

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش مطرح کرد:

11:36 /شنبه/8 اردیبهشت 1403

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش عنوان کرد:

8:45 /شنبه/1 اردیبهشت 1403

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش عنوان کرد:

7:52 /دوشنبه/28 اسفند 1402

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش خبر داد:

12:14 /یکشنبه/15 مرداد 1402

در راستای توسعه منابع انسانی انجام شد؛

9:10 /سه شنبه/3 مرداد 1402

در راستای تامین بخشی از اکسیژن مراکز درمانی دولتی؛

9:27 /چهارشنبه/19 بهمن 1401

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش:

14:56 /دوشنبه/17 بهمن 1401

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800