سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۵:۳۹ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

مدیرعامل شرکت تعاونی پرشین فولاد ابهر:

16:13 /چهارشنبه/29 فروردین 1403

مدیرعامل شرکت تعاونی پرشین فولاد ابهر مطرح کرد:

12:56 /دوشنبه/23 خرداد 1401

مدیرعامل شرکت تعاونی پرشین فولاد ابهر

18:22 /دوشنبه/26 آبان 1399

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800