سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۳:۰۳ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

محمدحسین مولوی‌زاده، مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» نوشت:

5:20 /شنبه/26 خرداد 1403

در راستای خودکفایی و رونق اقتصادی محقق شد؛

15:23 /سه شنبه/22 خرداد 1403

در راستای توسعه همکاری‌های فناورانه صورت گرفت؛

10:34 /شنبه/19 خرداد 1403

اینفوگرافیک شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان؛

6:24 /شنبه/19 خرداد 1403

با هدف پیوند میان صنعت و دانشگاه رقم خورد؛

5:58 /سه شنبه/18 اردیبهشت 1403

در حاشیه بازدید از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان مطرح شد:

11:35 /سه شنبه/22 اسفند 1402

محمدحسین مولوی‌زاده، مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

4:17 /شنبه/14 بهمن 1402

در بازدید استاندار تهران از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان عنوان شد:

8:40 /چهارشنبه/6 دی 1402

مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان مطرح کرد:

6:16 /چهارشنبه/1 آذر 1402

مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان:

11:18 /پنجشنبه/24 آذر 1401

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900