سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۴:۲۲ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی مطرح کرد:

13:53 /دوشنبه/27 فروردین 1403

استاندار آذربایجان غربی مطرح کرد:

8:14 /یکشنبه/26 فروردین 1403

مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان غربی:

11:14 /سه شنبه/23 آبان 1402

مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان‌ غربی:

6:21 /سه شنبه/16 آبان 1402

مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان غربی مطرح کرد:

6:42 /شنبه/13 آبان 1402

مدیرکل سازمان صمت آذربایجان غربی مطرح کرد:

10:51 /سه شنبه/2 آبان 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800