سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۲۳:۲۳ /دوشنبه/۱ مرداد ۱۴۰۳

«فلزات آنلاین» گزارش می‌کند:

اقتصاد ایران در چند سال گذشته متاثر از عوامل محیطی و بیرونی مانند تحریم‌‌ها، تکانه‌های شدیدی را تجربه کرده است. این مسئله سبب شده است که امروز اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور بیش از هر زمان دیگری آشکار شود زیرا اقتصادی که بر پایه دانش و سرمایه‌های فکری هر کشور بنا نهاده شده باشد، چندان تحت تاثیر چالش‌ها و بحران‌های مختلف قرار نمی‌گیرد.

8:57 /دوشنبه/20 فروردین 1403

مدیرعامل شرکت مهر آلومینیوم البرز در گفت‌وگویی با «فلزات‌آنلاین» مطرح کرد:

16:59 /سه شنبه/5 اردیبهشت 1402
داده ای یافت نشد

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/05/1

151696

فلزات آنلاین

1403/05/1

483684

فلزات آنلاین

1403/05/1

551690

فلزات آنلاین

1403/05/1

2788352

فلزات آنلاین

1403/05/1

22831

فلزات آنلاین

1403/05/1

12510

فلزات آنلاین

1403/05/1

41095

فلزات آنلاین

1403/05/1

49860

فلزات آنلاین

1403/05/1

44700

فلزات آنلاین

1403/05/1

42029

فلزات آنلاین

1403/05/1

26142

فلزات آنلاین

1403/05/1

28556

فلزات آنلاین

1403/05/1

26217

فلزات آنلاین

1403/05/1

36615

فلزات آنلاین

1403/05/1

33312

فلزات آنلاین

1403/05/1

44746

فلزات آنلاین

1403/05/1

25663

فلزات آنلاین

1403/05/1

39887

فلزات آنلاین

1403/05/1

43347

فلزات آنلاین

1403/05/1

3353100

مدیرعامل شرکت مهر آلومینیوم البرز در گفت‌وگویی با «فلزات‌آنلاین» مطرح کرد:

16:59 /سه شنبه/5 اردیبهشت 1402