سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۵:۲۴ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

مدیر امور مهندسی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر:

6:16 /شنبه/1 اردیبهشت 1403

«فلزات آنلاین» بررسی کرد:

7:51 /یکشنبه/27 اسفند 1402

مدیر تحقیق و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

5:45 /دوشنبه/4 دی 1402

مدیر پژوهش ایمپاسکو مطرح کرد:

5:18 /دوشنبه/6 آذر 1402

کارشناس تحقیق و توسعه شرکت فولاد خوزستان خبر داد:

5:43 /پنجشنبه/2 آذر 1402

با ثبت افتخاری دیگر برای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر،

7:37 /شنبه/13 آبان 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800