سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۰:۵۸ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

«فلزات آنلاین» گزارش کرد:

11:29 /سه شنبه/28 فروردین 1403

هم‌زمان با بهینه‌سازی مصرف انرژی،

16:39 /سه شنبه/21 شهریور 1402

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد:

6:02 /یکشنبه/22 مرداد 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900