سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۱:۵۰ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

به منظور بررسی پیشرفت پروژه آهن اسفنجی بیجار،

5:29 /یکشنبه/13 خرداد 1403

به همت «ومعادن» و شرکت صنایع فولاد کردستان؛

6:13 /سه شنبه/7 آذر 1402

در بازدید مدیران «ومعادن» از پروژه‌های فولاد کردستان عنوان شد:

13:01 /چهارشنبه/24 آبان 1402

مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان مطرح کرد:

15:08 /یکشنبه/26 شهریور 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900