سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۲۲:۳۶ /چهارشنبه/۹ خرداد ۱۴۰۳

مدیرعامل شرکت صنایع آذرین کار عنوان کرد:

4:51 /یکشنبه/9 بهمن 1401

مدیرعامل شرکت صنایع آذرین‌کار:

21:26 /دوشنبه/24 خرداد 1400

مدیرعامل شرکت صنایع آذرین کار:

11:52 /چهارشنبه/20 شهریور 1398

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/9

148607

فلزات آنلاین

1403/03/9

483684

فلزات آنلاین

1403/03/9

619036

فلزات آنلاین

1403/03/9

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/9

26413

فلزات آنلاین

1403/03/9

11872

فلزات آنلاین

1403/03/9

46089

فلزات آنلاین

1403/03/9

51616

فلزات آنلاین

1403/03/9

47371

فلزات آنلاین

1403/03/9

42153

فلزات آنلاین

1403/03/9

26211

فلزات آنلاین

1403/03/9

27224

فلزات آنلاین

1403/03/9

24307

فلزات آنلاین

1403/03/9

37585

فلزات آنلاین

1403/03/9

33967

فلزات آنلاین

1403/03/9

46356

فلزات آنلاین

1403/03/9

23627

فلزات آنلاین

1403/03/9

41552

فلزات آنلاین

1403/03/9

45257

فلزات آنلاین

1403/03/9

3396500