سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۳:۴۷ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

محسن نادری، مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:

5:13 /شنبه/5 خرداد 1403

مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا مطرح کرد:

12:31 /سه شنبه/1 خرداد 1403

به همت «هیمکو» تحقق می‌یابد؛

12:15 /شنبه/19 اسفند 1402

مدیرعامل هیمکو مطرح کرد:

8:27 /سه شنبه/10 بهمن 1402

مدیرعامل «هیمکو» عنوان کرد:

8:41 /پنجشنبه/2 آذر 1402

محسن نادری، مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

5:20 /شنبه/13 خرداد 1402

محسن نادری، مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

17:03 /چهارشنبه/18 آبان 1401

محسن نادری، مدیرعامل شرکت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

16:36 /شنبه/20 فروردین 1401

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800