سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۳:۳۷ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

نقش هوش مصنوعی در توسعه اکتشافات معدنی چیست؟

7:05 /سه شنبه/22 خرداد 1403

مدیر پروژه افزایش ظرفیت کارخانه گندله‌سازی شرکت فولاد سنگان مطرح کرد:

13:23 /شنبه/8 اردیبهشت 1403

ارزیابی آینده سازمان‌ها در مواجهه با هوش مصنوعی؛

15:04 /شنبه/18 فروردین 1403

توسط سیگماس تحلیل و بررسی شد؛

7:10 /یکشنبه/13 اسفند 1402

مدیرعامل شرکت فولاد نرخ ایرانیان:

6:27 /پنجشنبه/11 آبان 1402

نقش هوش مصنوعی در روابط عمومی شرکت‌ها چیست؟

11:57 /پنجشنبه/27 مهر 1402

مدیرعامل شرکت ایمپاسکو مطرح کرد:

9:03 /پنجشنبه/20 مهر 1402

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان مطرح کرد:

9:14 /دوشنبه/2 مرداد 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800