سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۱:۲۱ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

معاون تولید و بهره‌برداری شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان مطرح کرد:

14:27 /یکشنبه/13 خرداد 1403

معاون بازرگانی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان مطرح کرد:

9:05 /چهارشنبه/26 اردیبهشت 1403

برای اولین بار در «کچاد» رقم خورد؛

6:45 /شنبه/18 فروردین 1403

مدیر فرآوری شرکت سنگ آهن گهرزمین عنوان کرد:

6:48 /چهارشنبه/1 آذر 1402

معاون تولید شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق:

5:37 /یکشنبه/27 فروردین 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900