• امروز : جمعه - ۱۰ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Friday - 1 December - 2023

اختصاصی بلیستر، آند و کاتد

09آذر
افزایش ۱۰۶ دلاری قیمت مس

افزایش ۱۰۶ دلاری قیمت مس

روز چهارشنبه هشتم آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 1.3 درصد رشد پیدا کرد و به هشت هزار و 384 دلار رسید.

07آذر
افت ۰٫۲ درصدی قیمت مس

افت ۰٫۲ درصدی قیمت مس

روز دوشنبه 6 آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 19 دلار کاهش یافت و به هشت هزار و 281 دلار رسید.

04آذر
کاهش هفت دلاری قیمت مس

کاهش هفت دلاری قیمت مس

روز جمعه سوم آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.1 درصد افت پیدا کرد و به هشت هزار و 300 دلار رسید.

02آذر
قیمت مس ۲۸ دلار کاهش یافت

قیمت مس ۲۸ دلار کاهش یافت

روز چهارشنبه اول آذر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.3 درصد افت پیدا کرد و به هشت هزار و 296 دلار رسید.

01آذر
رشد ۰٫۹ درصدی قیمت مس

رشد ۰٫۹ درصدی قیمت مس

روز سه‌شنبه 30 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 77 دلار افزایش یافت و به هشت هزار و 324 دلار رسید.

30آبان
قیمت مس ۱٫۳ درصد رشد پیدا کرد

قیمت مس ۱٫۳ درصد رشد پیدا کرد

روز دوشنبه 29 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 106 دلار افزایش پافت و به هشت هزار و 247 دلار رسید.

27آبان
کاهش ۲۴ دلاری قیمت مس

کاهش ۲۴ دلاری قیمت مس

روز جمعه 26 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.3 درصد افت پیدا کرد و به هشت هزار و 141 دلار رسید.

25آبان
قیمت مس ۱٫۱ درصد رشد پیدا کرد

قیمت مس ۱٫۱ درصد رشد پیدا کرد

روز چهارشنبه 24 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 88 دلار افزایش یافت و به هشت هزار و 169 دلار رسید.

24آبان
قیمت مس ۰٫۸ درصد افزایش یافت

قیمت مس ۰٫۸ درصد افزایش یافت

روز سه‌شنبه 23 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، ۶7 دلار رشد پیدا کرد و به هشت هزار و 81 دلار رسید.

23آبان
رشد هشت دلاری قیمت مس

رشد هشت دلاری قیمت مس

روز دوشنبه 22 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.1 درصد افزایش یافت و به هشت هزار و 14 دلار رسید.

20آبان
قیمت مس ۰٫۳ درصد کاهش یافت

قیمت مس ۰٫۳ درصد کاهش یافت

روز جمعه 19 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 24 دلار افت پیدا کرد و به هشت هزار و 6 دلار رسید.

18آبان
افزایش ۲۰ دلاری قیمت مس

افزایش ۲۰ دلاری قیمت مس

روز چهارشنبه 17 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.3 درصد رشد پیدا کرد و به هشت هزار و 88 دلار رسید.

17آبان
قیمت مس ۰٫۸ درصد افت پیدا کرد

قیمت مس ۰٫۸ درصد افت پیدا کرد

روز سه‌شنبه 16 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 68 دلار کاهش یافت و به هشت هزار و 68 دلار رسید.

16آبان
افزایش ۶۶ دلاری قیمت مس

افزایش ۶۶ دلاری قیمت مس

روز دوشنبه 15 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.8 درصد رشد پیدا کرد و به هشت هزار و 136 دلار رسید.

13آبان
قیمت مس ۰٫۱ درصد افزایش یافت

قیمت مس ۰٫۱ درصد افزایش یافت

روز جمعه 12 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، چهار دلار رشد پیدا کرد و به هشت هزار و 70 دلار رسید.

11آبان
رشد سه دلاری قیمت مس

رشد سه دلاری قیمت مس

روز چهارشنبه 10 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، سه دلار افزایش یافت و به هشت هزار و 41 دلار رسید.

10آبان
قیمت مس ۰٫۹ درصد افت پیدا کرد

قیمت مس ۰٫۹ درصد افت پیدا کرد

روز سه‌شنبه 9 آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 73 دلار کاهش یافت و به هشت هزار و 38 دلار رسید.

09آبان
قیمت مس ۱۴۸ دلار افزایش یافت

قیمت مس ۱۴۸ دلار افزایش یافت

روز دوشنبه هشتم آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 1.9 درصد رشد پیدا کرد و به هشت هزار و 111 دلار رسید.

06آبان
قیمت مس ۰٫۳ درصد رشد پیدا کرد

قیمت مس ۰٫۳ درصد رشد پیدا کرد

روز جمعه پنجم آبان ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 24 دلار افزایش یافت و به هفت هزار و 963 دلار رسید.

29مهر
قیمت مس ۶۲ دلار کاهش یافت

قیمت مس ۶۲ دلار کاهش یافت

روز جمعه 28 مهر ماه، قیمت مس در LME نسبت به روز معاملاتی پیشین، 0.8 درصد افت پیدا کرد و به هفت هزار و 876 دلار رسید.