سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۰:۵۴ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

با اولین حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی،

4:50 /چهارشنبه/2 اسفند 1402

در بیست و یکمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی؛

14:25 /سه شنبه/1 اسفند 1402

مدیرعامل شرکت صنعت فولاد شادگان بیان کرد:

5:51 /یکشنبه/17 دی 1402

مدیر استراتژی و تعالی سازمانی شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد:

13:45 /سه شنبه/12 دی 1402

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان:

11:18 /دوشنبه/4 دی 1402

به میزبانی شرکت فولاد خوزستان برگزار شد؛

6:44 /شنبه/20 آبان 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900