سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۲۰:۳۷ /چهارشنبه/۹ خرداد ۱۴۰۳
زمان انتشار: 9:23 /پنجشنبه/6 بهمن 1401

در پایان 10 ماه امسال؛

درآمد «فباهنر» ۲۴ درصد رشد پیدا کرد

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی و همچنین ارائه خدمات شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، به ۵۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۴۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال درآمد کسب کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عملکرد ۱۰ ماه سال جاری شرکت صنایع مس شهید باهنر نشان می‌دهد این شرکت توانسته است به رشد یک درصدی در تولید، ۲ درصدی در فروش و ۲۴ درصدی در درآمد حاصل از تولید و فروش محصولات مسی و آلیاژی خود تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ دست پیدا کند. «فباهنر»، همواره یکی از شرکتهای موفق کشور در حوزه صادرات بوده و عملکرد خوبی را به ویژه در صادرات لوله مسی به ثبت رسانده است.

رشد ۲۶ درصدی تولید لوله مسی

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، توانسته است چهار هزار و ۸۱۸ تن لوله مسی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۲۶ درصد افزایش داشته است. این شرکت در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، موفق به تولید سه هزار و ۸۱۶ تن لوله مسی شده بود.

«فباهنر» طی ۱۰ ماه سال جاری، توانست یک هزار و ۹۴۷ تن مقاطع مسی تولید کند. این شرکت در ۱۰ ماه سال پیش، دو هزار و ۲۶۰ تن مقاطع مسی تولید کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه امسال، موفق شد ۶ هزار و ۷۳۵ تن تسمه و ورق مسی تولیدکند. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، ۶ هزار و ۸۵۹ تن تسمه و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنین «فباهنر» در ۱۰ ماه سال جاری، ۶۱۵ تن لوله برنجی تولید کرده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، یک درصد رشد داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، موفق به تولید ۶۰۷ تن لوله برنجی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی ۱۰ ماه امسال، هفت هزار و ۲۲ تن مقاطع برنجی تولید کرده است. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، توانسته بود هفت هزار و ۲۸۲ تن مقاطع برنجی تولید کند.

شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال جاری، توانست ۹ هزار و ۵۹ تن تسمه و ورق برنجی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۹ درصد رشد داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال قبل، هشت هزار و ۲۸۶ تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجموع تولید «فباهنر» در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، به ۲۹ هزار و ۵۶۶ تن محصول رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، یک درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۰ ماه سال پیش، توانسته بود در مجموع ۲۹ هزار و ۱۱۰ تن محصول تولید کند.

رشد ۱۱۰ درصدی فروش داخلی تسمه و ورق مسی

نمودار ۲ حاکی از آن است که شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، توانسته است دو هزار و ۴۵ تن لوله مسی را در بازار داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۰۸ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال قبل، ۹۸۲ تن لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر طی ۱۰ ماه سال جاری، موفق به فروش یک هزار و ۳۸۵ تن مقاطع مسی در بازار داخلی شد. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، یک هزار و ۵۸۱ تن مقاطع مسی در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

«فباهنر» در ۱۰ ماه امسال، توانسته است پنج هزار و ۳۵۲ تن تسمه و ورق مسی را در بازار داخلی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال پیش، چهار هزار و ۵۵۲ تن تسمه و ورق مسی در بازار داخلی فروخته بود.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق شد طی ۱۰ ماه امسال، ۲۹۹ تن لوله برنجی را در بازار داخلی بفروشد. این شرکت در ۱۰ ماه سال قبل، موفق به فروش ۴۳۴ تن لوله برنجی در بازار داخلی شده بود.

شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال جاری، چهار هزار و ۴۷۸ تن مقاطع برنجی را در بازار داخلی فروخته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال پیش، چهار هزار و ۶۲۳ تن مقاطع برنجی را در بازار داخلی معامله کرده بود.

«فباهنر» طی ۱۰ ماه امسال، موفق به فروش سه هزار و ۵۵۳ تن تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۳۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، توانسته بود دو هزار و ۵۴۶ تن تسمه و ورق برنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال جاری، ۱۷ هزار و ۱۱۲ تن محصول را در بازار داخلی به فروش رسانده است که این میزان، حاکی از رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این شرکت طی ۱۰ ماه سال گذشته، ۱۴ هزار و ۷۱۸ تن محصول در بازار داخلی فروخته بود.

شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال جاری، یک هزار و ۲۴۲ تن لوله مسی را روانه بازارهای صادراتی کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۲۵ درصدی داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، ۹۹۳ تن لوله مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

«فباهنر» در ۱۰ ماه امسال، توانست ۲۱۶ تن مقاطع مسی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، موفق به فروش ۳۶۷ تن مقاطع مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، موفق شد ۷۹۳ تن تسمه و ورق مسی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت طی ۱۰ ماه سال گذشته، یک هزار و ۶۷۳ تن تسمه و ورق مسی در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش صادراتی شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱۰ ماه امسال، به دو هزار و ۴۵۷ تن محصول رسید. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، توانسته بود چهار هزار و ۳۲ تن محصول را روانه بازارهای صادراتی کند.

همچنین «فباهنر» طی ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، توانسته است ۹ هزار و ۷۱ تن محصول خدماتی در زمینه انواع محصولات مسی و آلیاژی عرضه کند. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، ۹ هزار و ۳۰۹ تن محصول خدماتی عرضه کرده بود.

مجموع فروش شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال جاری، به ۲۸ هزار و ۶۴۰ تن محصول رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ درصد رشد داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۲۸ هزار و ۵۹ تن محصول را به فروش رساند.

رشد ۳۷ درصدی درآمد فروش داخلی «فباهنر»

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، توانسته است درآمد پنج هزار و ۵۳۷ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال از فروش لوله مسی در بازار داخلی به دست آورد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۴۳ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، دو هزار و ۲۷۴ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال جاری، موفق به کسب درآمد سه هزار و ۵۸۸ میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی شده است. این شرکت در ۱۰ ماه سال پیش، سه هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در بازار داخلی به دست آورده بود.

«فباهنر» طی ۱۰ ماه امسال، توانسته است ۱۶ هزار و ۹۷ میلیارد و ۸۲۶ میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازار داخلی کسب کند که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال پیش، ۱۲ هزار و ۱۴۹ میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، موفق به کسب درآمد یک هزار و ۱۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریالی از فروش لوله برنجی در بازار داخلی شده است. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، توانسته بود درآمد یک هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال از فروش لوله برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال جاری، ۹ هزار و ۱۹۵ میلیارد و ۵۵ میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرد که این میزان، حاکی از رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال قبل، هفت هزار و ۴۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرده بود.

«فباهنر» در ۱۰ ماه امسال، موفق به کسب درآمد ۹ هزار و ۵۲۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون ریال از فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۶۶ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، توانسته بود پنج هزار و ۷۳۰ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق برنجی در بازار داخلی به دست آورد.

شرکت صنایع مس شهید باهنر توانست طی ۱۰ ماه سال جاری، ۴۴ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار داخلی به دست آورد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۰ ماه سال قبل، ۳۲ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه‌ سال جاری، توانست سه هزار و ۲۰ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازارهای صادراتی کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۰ ماه سال پیش، دو هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال درآمد از فروش لوله مسی در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

«فباهنر» طی ۱۰ ماه امسال، ۵۱۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال درآمد از فروش مقاطع مسی در بازارهای صادراتی به دست آورد. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، موفق به کسب درآمد ۸۳۰ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریالی از فروش مقاطع مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شرکت صنایع مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، درآمد یک هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال از فروش تسمه و ورق مسی در بازارهای صادراتی کسب کرد. این شرکت در ۱۰ ماه سال گذشته، سه هزار و ۸۳۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی در بازارهای صادراتی به دست آورده بود.

مجموع درآمد صادراتی «فباهنر» در ۱۰ ماه امسال، به پنج هزار و ۸۷۳ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال رسیده است. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، توانسته بود هشت هزار و ۳۲۱ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال درآمد از فروش صادراتی محصولات خود کسب کند.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر طی ۱۰ ماه سال جاری، چهار هزار و ۳۱ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال درآمد از ارائه خدمات در زمینه محصولات مسی و آلیاژی کسب کرد که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، نشان از رشد ۲۱ درصدی دارد. این شرکت در ۱۰ ماه سال قبل، سه هزار و ۳۶۰ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال درآمد از ارائه خدمات به دست آورده بود.

مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی و همچنین ارائه خدمات شرکت مس شهید باهنر در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، به ۵۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۹۰۲ میلیون ریال رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۴۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال درآمد کسب کند.

انتهای پیام//

 

 

طی حکمی از سوی مدیرعامل تاصیکو،

6:07 /سه شنبه/8 خرداد 1403

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست:

7:01 /یکشنبه/30 اردیبهشت 1403

«فباهنر»، حلقه‌ای برجسته در زنجیره ارزش

8:06 /دوشنبه/17 اردیبهشت 1403

هم‌زمان با کاهش تعرفه‌های ذوب مس،

11:17 /یکشنبه/2 اردیبهشت 1403

با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو،

5:44 /یکشنبه/26 فروردین 1403

در بیستمین روز فروردین ماه 1403،

5:17 /سه شنبه/21 فروردین 1403

غلامرضا ملاطاهری، معاون طرح و برنامه‌ریزی راهبردی شرکت ملی صنایع مس ایران در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

4:57 /شنبه/14 بهمن 1402

مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

5:01 /یکشنبه/30 بهمن 1401

عزیزه شریفی، مدیر آموزش شرکت صنایع مس شهید باهنر در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

0:48 /دوشنبه/24 مرداد 1401

بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»:

15:44 /چهارشنبه/17 آذر 1400

بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»؛

13:38 /چهارشنبه/10 شهریور 1400

علی بیات ماکو، مدیرعامل مجتمع مس سونگون در گفت‌وگو با «فلزات آنلاین»

12:54 /شنبه/6 شهریور 1400

يداله مرادی، مديرعامل شرکت آلياژسازان زنجان طی یادداشتی در «فلزات‌آنلاین» مطرح کرد:

5:41 /شنبه/6 آبان 1402
به زودی گزارش‌های مرتبط جدیدی منتشر خواهیم کرد.
به زودی ویدیوهای مرتبط جدیدی منتشر خواهیم کرد.
به زودی گزارش‌های تصویری مرتبط جدیدی منتشر خواهیم کرد.

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/8

147607

فلزات آنلاین

1403/03/8

483684

فلزات آنلاین

1403/03/8

619036

فلزات آنلاین

1403/03/8

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/8

26894

فلزات آنلاین

1403/03/8

11866

فلزات آنلاین

1403/03/8

46089

فلزات آنلاین

1403/03/8

51616

فلزات آنلاین

1403/03/8

47371

فلزات آنلاین

1403/03/8

42147

فلزات آنلاین

1403/03/8

26161

فلزات آنلاین

1403/03/8

27224

فلزات آنلاین

1403/03/8

24307

فلزات آنلاین

1403/03/8

37616

فلزات آنلاین

1403/03/8

33893

فلزات آنلاین

1403/03/8

46356

فلزات آنلاین

1403/03/8

23459

فلزات آنلاین

1403/03/8

41552

فلزات آنلاین

1403/03/8

45257

فلزات آنلاین

1403/03/8

3354200