• امروز : جمعه - ۱۲ خرداد - ۱۴۰۲
  • برابر با : Friday - 2 June - 2023

اختصاصی آلومینیوم

10خرداد
قیمت آلومینیوم ۰٫۵ درصد رشد پیدا کرد

قیمت آلومینیوم ۰٫۵ درصد رشد پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۱، با افزایش 12 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 230 دلار رسید.

06خرداد
قیمت آلومینیوم ۶ دلار رشد پیدا کرد

قیمت آلومینیوم ۶ دلار رشد پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز جمعه پنجم خرداد ماه ۱۴۰۱، با افزایش 0.3 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 242 دلار رسید.

04خرداد
افزایش ۱٫۵ درصدی قیمت آلومینیوم

افزایش ۱٫۵ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز چهارشنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۱، با رشد 32 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 234 دلار رسید.

03خرداد
کاهش ۶۰ دلاری قیمت آلومینیوم

کاهش ۶۰ دلاری قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱، با افت 2.7 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 202 دلار رسید.

02خرداد
قیمت آلومینیوم ۱٫۷ درصد افت پیدا کرد

قیمت آلومینیوم ۱٫۷ درصد افت پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۴۰۱، با کاهش 38 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 262 دلار رسید.

30اردیبهشت
افت ۱۲ دلاری قیمت آلومینیوم

افت ۱۲ دلاری قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز جمعه 29 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با کاهش 0.5 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 300 دلار رسید.

28اردیبهشت
قیمت آلومینیوم ۳۴ دلار افزایش یافت

قیمت آلومینیوم ۳۴ دلار افزایش یافت

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با رشد 1.5 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 269 دلار رسید.

27اردیبهشت
افت ۱٫۱ درصدی قیمت آلومینیوم

افت ۱٫۱ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با کاهش 25 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 235 دلار رسید.

23اردیبهشت
قیمت آلومینیوم یک دلار رشد پیدا کرد

قیمت آلومینیوم یک دلار رشد پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز جمعه 22 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با افزایش یک دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 230 دلار رسید.

21اردیبهشت
افت ۱٫۹ درصدی قیمت آلومینیوم

افت ۱٫۹ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با کاهش 45 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 276 دلار رسید.

20اردیبهشت
قیمت آلومینیوم ۴۴ دلار افزایش یافت

قیمت آلومینیوم ۴۴ دلار افزایش یافت

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با رشد 1.4 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 321 دلار رسید.

16اردیبهشت
افت ۰٫۹ درصدی قیمت آلومینیوم

افت ۰٫۹ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز جمعه 15 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با کاهش 20 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 277 دلار رسید.

14اردیبهشت
قیمت آلومینیوم ۲۳ دلار کاهش یافت

قیمت آلومینیوم ۲۳ دلار کاهش یافت

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با افت یک درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 330 دلار رسید.

09اردیبهشت
رشد ۱٫۷ درصدی قیمت آلومینیوم

رشد ۱٫۷ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با افزایش 40 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 342 دلار رسید.

07اردیبهشت
قیمت آلومینیوم ۱٫۱ درصد رشد پیدا کرد

قیمت آلومینیوم ۱٫۱ درصد رشد پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با افزایش 26 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و ۳۱۳ دلار رسید.

06اردیبهشت
قیمت آلومینیوم ۴۱ دلار افت پیدا کرد

قیمت آلومینیوم ۴۱ دلار افت پیدا کرد

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با کاهش 1.7 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 313 دلار رسید.

05اردیبهشت
افت ۱٫۴ درصدی قیمت آلومینیوم

افت ۱٫۴ درصدی قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با کاهش 34 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 354 دلار رسید.

31فروردین
قیمت آلومینیوم ۰٫۸ درصد افت کاهش یافت

قیمت آلومینیوم ۰٫۸ درصد افت کاهش یافت

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز چهارشنبه 30 فروردین ماه ۱۴۰۱، با افت 19 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 382 دلار رسید.

30فروردین
افزایش ۳۶ دلاری قیمت آلومینیوم

افزایش ۳۶ دلاری قیمت آلومینیوم

 قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه ۱۴۰۱، با رشد 1.5 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 401 دلار رسید.

29فروردین
قیمت آلومینیوم ۰٫۴ درصد افزایش یافت

قیمت آلومینیوم ۰٫۴ درصد افزایش یافت

قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن در روز دوشنبه 28 فروردین ماه ۱۴۰۱، با رشد 9 دلاری نسبت به روز معاملاتی قبل از آن، به دو هزار و 365 دلار رسید.

برچسب ها