سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۳:۲۵ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

با توجه به احتمال کاهش نرخ‌ بهره،

8:22 /دوشنبه/24 اردیبهشت 1403

با افزایش تقاضا در بازارهای جهانی،

15:27 /یکشنبه/16 اردیبهشت 1403

همگام با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه،

15:16 /دوشنبه/27 فروردین 1403

پس از رسیدن به بالاترین میزان،

9:50 /شنبه/18 فروردین 1403

در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های اقتصادی ایالات‌ متحده بودند،

14:16 /چهارشنبه/15 فروردین 1403

پس از ارائه گزارش داده‌های مرتبط با مشاغل آمریکا،

14:00 /دوشنبه/15 آبان 1402
4:33 /دوشنبه/3 بهمن 1401

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800