سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۵:۲۹ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکت‌های «ومعادن»:

16:17 /چهارشنبه/26 اردیبهشت 1403

در راستای ایجاد تعادل در زنجیره فولاد صورت می‌پذیرد؛

11:10 /چهارشنبه/15 آذر 1402

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه مطرح کرد:

8:14 /یکشنبه/21 آبان 1402

معاون برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت بر امور شرکت‌های «ومعادن» مطرح کرد:

10:48 /یکشنبه/19 شهریور 1402

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد:

8:08 /یکشنبه/19 شهریور 1402

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران مطرح کرد:

7:00 /سه شنبه/31 مرداد 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800