سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۴:۲۱ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

در بحبوحه تحولات بازار مس در جهان،

8:26 /چهارشنبه/26 اردیبهشت 1403

رئیس انجمن مس ایران مطرح کرد:

10:53 /چهارشنبه/27 اردیبهشت 1402

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:

22:13 /دوشنبه/7 مرداد 1398

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800