سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۴:۲۹ /چهارشنبه/۳۰ خرداد ۱۴۰۳

ضمن بازیابی سریع اقتصاد چین،

16:27 /سه شنبه/28 فروردین 1403

با توجه به شاخص‌های بنیادی ضعیف چین؛

16:17 /چهارشنبه/23 اسفند 1402

هم‌زمان با افزایش واردات کامودیتی‌ها رخ داد؛

15:09 /یکشنبه/20 اسفند 1402

هم‌زمان با افزایش تولید خودروهای چینی،

8:15 /سه شنبه/19 دی 1402

به دنبال بهبود شرایط اقتصادی چین،

5:20 /دوشنبه/8 آبان 1402

در ماه جولای 2023،

11:19 /چهارشنبه/18 مرداد 1402

با عادی شدن روند اقتصادی چین؛

9:26 /شنبه/7 مرداد 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/29

155250

فلزات آنلاین

1403/03/29

483684

فلزات آنلاین

1403/03/29

622936

فلزات آنلاین

1403/03/29

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/29

24254

فلزات آنلاین

1403/03/29

12134

فلزات آنلاین

1403/03/29

45774

فلزات آنلاین

1403/03/29

51616

فلزات آنلاین

1403/03/29

44720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41689

فلزات آنلاین

1403/03/29

26399

فلزات آنلاین

1403/03/29

27595

فلزات آنلاین

1403/03/29

25164

فلزات آنلاین

1403/03/29

37051

فلزات آنلاین

1403/03/29

33765

فلزات آنلاین

1403/03/29

46250

فلزات آنلاین

1403/03/29

24720

فلزات آنلاین

1403/03/29

41255

فلزات آنلاین

1403/03/29

44969

فلزات آنلاین

1403/03/29

3365800