سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۱:۰۴ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

آلومینیوم، فلزی محبوب و پرکاربرد

6:43 /چهارشنبه/12 اردیبهشت 1403

با هدف افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفت؛

5:57 /چهارشنبه/5 اردیبهشت 1403

مرتضی اسلامی‌فرد، مدير گروه صنعتی رامرو طی یادداشت اختصاصی در «فلزات آنلاین» نوشت:

6:01 /شنبه/25 فروردین 1403

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:

6:11 /دوشنبه/22 آبان 1402

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای آلومینیوم ایران مطرح کرد:

6:38 /دوشنبه/26 تیر 1402

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900