سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۸:۲۳ /دوشنبه/۲۸ خرداد ۱۴۰۳

وزیر صمت:

10:56 /سه شنبه/18 مهر 1402

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت عنوان کرد:

10:39 /سه شنبه/3 مرداد 1402

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:

11:23 /شنبه/6 خرداد 1402

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

7:50 /یکشنبه/11 دی 1401

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/26

154107

فلزات آنلاین

1403/03/26

483684

فلزات آنلاین

1403/03/26

619036

فلزات آنلاین

1403/03/26

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/26

24046

فلزات آنلاین

1403/03/26

12041

فلزات آنلاین

1403/03/26

45929

فلزات آنلاین

1403/03/26

51616

فلزات آنلاین

1403/03/26

44720

فلزات آنلاین

1403/03/26

41689

فلزات آنلاین

1403/03/26

26426

فلزات آنلاین

1403/03/26

27534

فلزات آنلاین

1403/03/26

25152

فلزات آنلاین

1403/03/26

37112

فلزات آنلاین

1403/03/26

33852

فلزات آنلاین

1403/03/26

46272

فلزات آنلاین

1403/03/26

24772

فلزات آنلاین

1403/03/26

41436

فلزات آنلاین

1403/03/26

45100

فلزات آنلاین

1403/03/26

3311300