سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۱:۱۱ /یکشنبه/۳ تیر ۱۴۰۳

مدیر روابط بین‌الملل ایمیدرو مطرح کرد:

9:27 /دوشنبه/21 خرداد 1403

رویارویی با چالش‌های مواد معدنی حیاتی؛

14:19 /سه شنبه/1 خرداد 1403

توقف احتمالی روند بازیابی قیمت فلزات حیاتی؛

13:31 /سه شنبه/1 خرداد 1403

کارشناسان معدنی مطرح کردند:

16:36 /چهارشنبه/5 اردیبهشت 1403

پس از تحریم‌های واشنگتن و لندن،

15:24 /شنبه/25 فروردین 1403

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/04/2

155893

فلزات آنلاین

1403/04/2

483684

فلزات آنلاین

1403/04/2

568357

فلزات آنلاین

1403/04/2

2370776

فلزات آنلاین

1403/04/2

23771

فلزات آنلاین

1403/04/2

12153

فلزات آنلاین

1403/04/2

46314

فلزات آنلاین

1403/04/2

51616

فلزات آنلاین

1403/04/2

44720

فلزات آنلاین

1403/04/2

41680

فلزات آنلاین

1403/04/2

26514

فلزات آنلاین

1403/04/2

27783

فلزات آنلاین

1403/04/2

25445

فلزات آنلاین

1403/04/2

37029

فلزات آنلاین

1403/04/2

33613

فلزات آنلاین

1403/04/2

46330

فلزات آنلاین

1403/04/2

24881

فلزات آنلاین

1403/04/2

41892

فلزات آنلاین

1403/04/2

45383

فلزات آنلاین

1403/04/2

3366900