سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۲۲:۳۸ /چهارشنبه/۹ خرداد ۱۴۰۳

آگهی فراخوان مزایده شماره 106 «فملی» منتشر شد؛

16:13 /چهارشنبه/23 اسفند 1402

در 10 ماهه امسال رقم خورد؛

11:07 /دوشنبه/16 بهمن 1402

در بین 500 شرکت بزرگ کشور؛

14:31 /دوشنبه/2 بهمن 1402

تا پایان بهمن مااه 1401،

15:17 /یکشنبه/21 اسفند 1401

در پایان 10 ماه 1401 رخ داد؛

5:15 /شنبه/8 بهمن 1401

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/9

148607

فلزات آنلاین

1403/03/9

483684

فلزات آنلاین

1403/03/9

619036

فلزات آنلاین

1403/03/9

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/9

26413

فلزات آنلاین

1403/03/9

11872

فلزات آنلاین

1403/03/9

46089

فلزات آنلاین

1403/03/9

51616

فلزات آنلاین

1403/03/9

47371

فلزات آنلاین

1403/03/9

42153

فلزات آنلاین

1403/03/9

26211

فلزات آنلاین

1403/03/9

27224

فلزات آنلاین

1403/03/9

24307

فلزات آنلاین

1403/03/9

37585

فلزات آنلاین

1403/03/9

33967

فلزات آنلاین

1403/03/9

46356

فلزات آنلاین

1403/03/9

23627

فلزات آنلاین

1403/03/9

41552

فلزات آنلاین

1403/03/9

45257

فلزات آنلاین

1403/03/9

3396500