سریع‌تر از امروز فردا را خلق کنید...

آخرین اخبار

۲۲:۵۳ /چهارشنبه/۹ خرداد ۱۴۰۳

یک فعال صنعت مس در گفت‌وگو با «فلزات‌‌آنلاین»:

یک تولیدکننده شمش مس گفت: هدف اصلی تولیدکنندگان که در مسیر تولید گام بر می‌دارند، ارتقای جایگاه کشور در سطوح مختلف اقتصادی و صنعتی است؛ با این وجود، حوزه تولید و تولیدکنندگان در ایران در جایگاه واقعی خود که شایسته آن‌ها باشد، قرار ندارند و واحدهای صنعتی به سختی سر پا مانده‌اند. متاسفانه با توجه به شرایط کنونی و دورنمای نیمه‌روشن صنعت ریخته‌گری در کشور، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنیم که به دنبال سرمایه‌گذاری در این صنعت نباشند.

15:26 /چهارشنبه/9 خرداد 1403

یک فعال صنعت مس در گفت‌وگو با «فلزات‌‌آنلاین» عنوان کرد:

4:50 /چهارشنبه/29 فروردین 1403

یک تولیدکننده شمش و قطعات ریختگی مسی در گفت‌وگو با «فلزات‌ آنلاین» عنوان کرد:

7:43 /سه شنبه/14 فروردین 1403

شاخص‌های قیمتی فلزات آنلاین

محصول
شاخص/تاریخ
قیمت

فلزات آنلاین

1403/03/9

148607

فلزات آنلاین

1403/03/9

483684

فلزات آنلاین

1403/03/9

619036

فلزات آنلاین

1403/03/9

2370776

فلزات آنلاین

1403/03/9

26413

فلزات آنلاین

1403/03/9

11872

فلزات آنلاین

1403/03/9

46089

فلزات آنلاین

1403/03/9

51616

فلزات آنلاین

1403/03/9

47371

فلزات آنلاین

1403/03/9

42153

فلزات آنلاین

1403/03/9

26211

فلزات آنلاین

1403/03/9

27224

فلزات آنلاین

1403/03/9

24307

فلزات آنلاین

1403/03/9

37585

فلزات آنلاین

1403/03/9

33967

فلزات آنلاین

1403/03/9

46356

فلزات آنلاین

1403/03/9

23627

فلزات آنلاین

1403/03/9

41552

فلزات آنلاین

1403/03/9

45257

فلزات آنلاین

1403/03/9

3396500

یک فعال صنعت مس در گفت‌وگو با «فلزات‌‌آنلاین»:

15:26 /چهارشنبه/9 خرداد 1403

یک فعال صنعت مس در گفت‌وگو با «فلزات‌‌آنلاین» عنوان کرد:

4:50 /چهارشنبه/29 فروردین 1403

یک تولیدکننده شمش و قطعات ریختگی مسی در گفت‌وگو با «فلزات‌ آنلاین» عنوان کرد:

7:43 /سه شنبه/14 فروردین 1403

یک تولیدکننده شمش مس در گفت‌وگو با «فلزات‌ آنلاین» مطرح کرد:

14:30 /چهارشنبه/13 دی 1402

یک تولیدکننده شمش مس در گفت‌وگو با «فلزات‌ آنلاین» مطرح کرد:

10:23 /چهارشنبه/6 دی 1402

یک تولیدکننده شمش مس در گفت‌وگو با «فلزات‌ آنلاین» مطرح کرد:

4:28 /سه شنبه/21 آذر 1402

یک تولیدکننده شمش مس در گفت‌وگو با «فلزات‌ آنلاین»:

14:20 /چهارشنبه/24 آبان 1402

تولیدکننده شمش مس در گفت‌وگو با «فلزات‌ آنلاین»:

9:59 /پنجشنبه/18 آبان 1402

مدیر کارگاه ریخته‌گری هادلو:

9:12 /چهارشنبه/19 مهر 1402

مدیرعامل شرکت نادر فیلتر خمسه عنوان کرد:

8:45 /دوشنبه/13 شهریور 1402

مدیر کارگاه ریخته‌گری آذرنژاد:

6:11 /چهارشنبه/8 شهریور 1402

مدیر کارگاه ریخته‌گری ایوبی مطرح کرد:

10:41 /سه شنبه/7 شهریور 1402

تولیدکننده مات مس مطرح کرد:

13:22 /سه شنبه/31 مرداد 1402

مدیرعامل شرکت بازیابی فلزات رنگین عنوان کرد:

5:51 /چهارشنبه/18 مرداد 1402

مدیر کارگاه ریخته‌گری ملکی فردی مطرح کرد:

6:30 /پنجشنبه/11 خرداد 1402

مدیر کارگاه ریخته‌گری محبی عنوان کرد:

8:42 /یکشنبه/7 خرداد 1402

مدیرکارگاه ریخته‌گری مرادی عنوان کرد:

15:25 /چهارشنبه/6 اردیبهشت 1402

مدیر کارگاه ریخته‌گری باقری:

14:50 /یکشنبه/21 اسفند 1401

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان:

13:31 /چهارشنبه/2 شهریور 1401

مدیر کارگاه ریخته‌‎گری میرزایی عنوان کرد:

22:27 /یکشنبه/2 مرداد 1401

مدیرعامل شرکت مس کاران جوان:

19:56 /شنبه/11 تیر 1401

مدیرعامل شرکت آذین مس رخشان ماندگار:

17:21 /شنبه/21 خرداد 1401

یک تولیدکننده شمش مسی:

13:21 /پنجشنبه/15 اردیبهشت 1401

مدیرعامل شرکت آلیاژسازان زنجان:

19:00 /یکشنبه/1 اسفند 1400

مدیرعامل شرکت دایره طلایی رفسنجان عنوان کرد:

16:06 /دوشنبه/29 آذر 1400

مدیرعامل شرکت اکسیدسازان روی ایرانیان:

15:20 /پنجشنبه/27 آبان 1400

مدیرعامل شرکت آلیاژسازان زنجان عنوان کرد:

14:13 /چهارشنبه/31 شهریور 1400

مدیرعامل گروه صنعتی بهداد:

19:52 /یکشنبه/15 فروردین 1400

مدیر کارگاه ریخته‌گری ملکی‌فردی:

13:34 /پنجشنبه/29 آبان 1399

مدیر کارگاه ریخته‌گری آذرنژاد:

12:53 /سه شنبه/15 مهر 1399

مدیرعامل شرکت زرین فلز:

18:10 /یکشنبه/30 شهریور 1399

مدیرعامل کارگاه ریخته‌گری مس صادقی:

17:52 /شنبه/1 شهریور 1399